آموزش لایفری 7

ایجاد تعریف داده

اولین گام برای ایجاد و مدیریت لیست ها تعریف یک ساختار مناسب از انواع داده ای مورد نیاز میباشد. پس از ایجاد تعاریف داده، افرادی که مجوز دسترسی به پورتلت لیست داده های دینامیک را دارند با استفاده از ساختارداده های تعریف شده می توانند لیست های مورد نظر خود را ایجاد کنند.

در این مرحله با در نظر گرفتن آژانس مسافرتی که در قسمت پیشیشن مطرح شد مراحل ساخت یک تعاریف داده را با هم بررسی می کنیم.

1.  به عنوان ادمین، در سایت ثبت نام کرده مسیر ذیل را دنبال کنید.

لیست داده های دینامیک → محتوا →پنل مدیریت سایت  

در ابتدای کار صفحه ای مطابق ‏شکل 1 بدون هیچ محتوایی مشاهده خواهیدکرد.

 

شکل1. پنل  مدیریتی لیست داده های پویا

2.  با کلیک بر روی آیکون   در قسمت سمت چپ و بالای پنل مدیریت لیست داده های پویا، گزینه ی مدیریت تعاریف داده را طبق ‏‏شکل 2 انتخاب کنید.

 

شکل2. مسیر ورود به پنل مدیریتی تعاریف داده

مطابق ‏شکل3 صفحه ای شامل مجموعه ای از ساختارهای از پیش تعریف شده مشاهده خواهید کرد. به طوریکه میتوانید ساختار جدیدی را تعریف کرده یا ساختارهای پیشین را ویرایش کنید.

 

شکل3. پنل مدیریتی تعاریف داده

 

3. برای ایجاد یک ساختار جدید بر روی آیکون () کلیک کنید.صفحه ای مطابق ‏شکل4 مشاهده خواهید کرد که فیلدهای آنرا در ادامه توضیح خواهیم داد.

 

شکل4. صفحه ای برای ایجاد ساختار جدید

4.  فیلد عنوان و توضیحات را تکمیل کنید.

فیلد عنوان باید به درستی انتخاب شود چرا که در لیست های متعدد مورد استفاده قرار خواهد گرفت و همچنین به کاربران نمایش داده خواهدشد. در اینجا برای نمونه،  فعالیت ورودی را وارد کنید.

در قسمت جزئیات، دو فیلد وجود دارد به طوری که فیلد توضیح، توضیحاتی در مورد تعاریف داده می باشد و این توضیحات باید به گونه ای باشد که تمام موارد استفاده ی تعاریف داده  را توضیح دهد.درمورد فیلد والد تعریف اطلاعات ، در ادامه به طور مفصل توضیح خواهیم داد (مقدار این فیلد را برای ورودی فعالیت خالی بگذارید.)

 

شکل5. تب مشاهده برای اضافه کردن فیلدهای موردنظر

و در روش دوم از تب منبع می توان فایل XML را ویرایش کرد. که روش دوم برای افراد باتجربه مناسب تر است(‏شکل6).

 

شکل6.  تب منبع برای دسترسی به فایل XML

برای کامل شدن مثال فعالیت ورودی، فیلدهای زیر را اضافه کنید.

  •  فیلد متن
  •   فیلد رادیو 
  •   4 مورد فیلد بولین
  •    فیلد انتخاب

فیلدهای فوق، در تب مشاهده  مطابق  ‏‏شکل7 و در تب منابع مطابق ‏‏شکل 8 اضافه خواهندشد.

 

شکل7. اضافه شدن فیلدها در مد مشاهده

 

 

شکل8. اضافه شدن فیلدها در مد منبع

6. پس از اضافه کردن فیلدها، باید تنظیمات موردنظر را روی آنها انجام دهیم. برای این کار بر روی آیکون () کلیک کنید یا فیلد موردنظر را انتخاب کرده و به تب تنظیمات بروید(‏‏شکل9) .

 

شکل9. تب تنظیمات برای انجام تنظیمات

حال برای مثال تنظیمات مربوط به فعالیت ورودی را به صورت زیر انجام دهید.

فیلد متن : برچسب فیلد را برای فیلد متن به نام و نام خانوادگی تغیر دهید و سپس آنرا ذخیره کنید (‏‏شکل10).

 

شکل10. تغییر برچسب فیلد برای فیلد متن

حال بر روی گزینه ی ضروری، دابل کلیک کرده و آن را به yes تغییر داده و سپس ذخیره کنید(‏‏شکل11)

تغییر این گزینه به بله، کاربر را ملزم به وارد کردن مقدار برای فیلد نام و نام خانوادگی  میکند.

فیلد رادیو: برچسب فیلد را به Sex تغییر دهید‏) ‏شکل12

 

شکل12. تغییر برچسب فیلد برای میدان رادیویی

نام و ارزش برای فیلد گزینه را به صورت ‏شکل 13 تنظیم کنید. فیلد نام فیلدی است که مقدار آن به کاربر نمایش داده میشود و مقدار فیلد ارزش برای استفاده در کد برنامه است که باید مقداری یکتا داشته باشد.

 

شکل13. تغییرات گزینه برای میدان رادیویی

با تغییر برچسب فیلد برای چهار فیلد بولین و انتخاب و تغییر گزینه انتخاب  در نهایت ساختاری مانند ‏شکل14 خواهیم داشت.

 

شکل14. تعاریف داده جدید بعد از تغییرات اعمال شده

7. پس از اعمال تغییرا ت نهایی بر روی گزینه ذخیره کلیک کنید.

بعد از ذخیره سازی، ساختار تعریف شده در لیست تعریف داده ها های تعریف شده طبق ‏‏شکل15 نمایش داده خواهدشد.

 

شکل15. لیست تعریف داده ها

و در آخر این نکته قابل توجه است که با کلیک بر روی هر کدام از تعریف داده ها  وارد صفحه ی ویرایش میشویم که دو URL یکی WebDAV URL و دیگری Static URL در این صفحه مطابق ‏شکل16مشاهده میکنید. که هر دو برای دسترسی به فایل XML آن ساختار میباشند. برای آشنایی بیشتر با WebDAV میتوانید به مقاله ی WebDAV Access  مراجعه کنید.

 

شکل16. URLها برای دسترسی به فایل XML

00
قبلی