آموزش لایفری 7

 ایجاد گواهی نامه

1-    بر بخش API Manager بر روی Credentials به منظور ایجاد یک اعتبار‌نامه کلیک نمایید.

2-    یک شناسه‌ی کاربری OAuth برای Web application ایجاد نمایید و مشخصات زیر را وارد نمایید:

Name: Google Docs Hook 

Authorized JavaScript origins: [liferay-instance-URL] ، URL

پرتال لایفری به طور مثال http://localhost:8080

Authorized redirect URIs: [[liferay-instance-URL]/oath2callback

3-    بر روی دکمه‌ی Create کلیک نمایید.

4-    کلیدAPI و شناسه‌ی کاربری ایجاد و نمایش داده خواهند شد، شما می‌توانید در صفحه‌ی باز شده بمانید تا به به راحتی با کپی کردن مقادیر، فیلد‌های مربوط به تنظیمات لایفری را کامل کنید.

00
قبلی