آموزش لایفری 7

ایجاد گره ویکی

با استفاده از مسیر زیر می‌توانید یک ویکی برای سایت خود ایجاد کنید.

افزودن ویکی (  )→ویکی →محتوا→پنل مدیریت سایت

در ‏شکل 1 صفحه مدیریت ویکی آمده است که امکان اضافه کردن گره ویکی و ویرایش گره‌ها یا حذف کردن گره‌ها را دارد. در ابتدا صفحه مدیریت ویکی شامل نود پیش‌فرض به نام Main می‌باشد. (مطابق ‏شکل 1 ) یک ویکی می‌تواند شامل چندین گره ویکی باشد.
 

شکل 1. صفحه مدیریت ویکی

قبل از اضافه کردن گره جدید، تنظیمات مربوط به ویکی را با کلیک بر آیکون انجام دهید. همانطور که در ‏شکل 2 مشاهده می‌کنید سه گزینه مجوزهای ویکی ،پیکربندی و تولید/بارگذاری فایل ارشیو از این آیکون قابل دسترسی هستند. در ادامه به تفصیل هریک از گزینه‌ها می‌پردازیم.

شکل 2. گزینه های مربوط به آیکون

1-  گزینه های مجوزهای ویکی 

به شما این امکان را می.‌دهد که برای نقش‌های مختلف مجوز دسترسی تعیین کنیم به طوریکه مشخص کنیم چه کسانی می‌توانند گره ویکی را ایجاد کنند یا چه کسانی می‌توانند صفحه مجوز دسترسی  را مشاهده کنند و قادر به تغییر دسترسی‌ها می‌باشند.

 

شکل 3. مجوزهای ویکی 

همانطور که در ‏شکل 3 مشاهده می‌کنید دو نوع مجوزها و اضافه کردن گره مجوز وجود دارد.
مجوزها : تعیین امکان تعیین مجوزها، برای کاربر ان نقش های مختلف.
اضافه کردن گره : تعیین امکان اضافه کردن گره ویکی جدید برای کاربران نقش های مختلف

2- تولید/بارگذاری فایل ارشیو

به این معناست که از محتوای ویکی فعلی export بگیریم و در ویجت های دیگر استفاده کنیم یا اینکه از ویکی‌های دیگر export بگیریم و در ویکی فعلی import کنیم. (برای مطالعه بیشتر به بخش Export / Import مراجعه شود.)

3- پیکربندی

متن وقالب ایمیل‌ها که در هنگام اضافه کردن یا بروزرسانی کردن صفحات به کاربران فرستاده می‌شود، را سفارشی سازی می‌کند. ‌در گزینه ی پیکربندی، همانطور که در ‏شکل 4 مشاهده می کنید تب های مختلفی برای تنظیم وجود دارد که در ادامه هریک از این تب ها را توضیح خواهیم داد.

 

شکل 4. پیکربندی

فرم ایمیل : در این گزینه فیلد فرم در ایمیلی که کاربران از طرف ویکی دریافت می کنند تعریف می شود.  در ادامه هریک از گزینه های فیلد فرم توضیح داده شده است.

  • نام : نام فرستنده ی ایمیل 
  • آدرس : آدرس ایمیل فرستنده
  • تعریف عبارت ها : در این قسمت چندین متغیر تعریف شده است که از آن آن ها می توانید در ایمیلی که می خواهید ارسال کنید استفاده کنید.
متغیرها  توضیحات
[$COMPANY_ID$]  شناسه ی شرکت مرتبط با ویکی
[$COMPANY_MX$]    MXشرکت مرتبط با ویکی
[$COMPANY_NAME$] نام شرکت مرتبط با ویکی
[$PAGE_USER_ADDRESS$] آدرس ایمیل کاربری که این صفحه  را اضافه کرده است.
[$PAGE_USER_NAME$]  نام کاربری که این صفحه را اضافه کرده است.
[$PORTLET_NAME$]  نام پورتلت مربوطه که در اینجا Wiki است.
[$SITE_NAME$]   نام سایتی مرتبط با ویکی 

 

ایمیل اضافه شده صفحه : تنظیم عنوان و متن ایمیلی که هنگام اضافه شدن ویکی، فرستاده میشود. همانطور که  در شکل مشاهده می کنید از متغیرهایی استفاده شده است که در ادامه آنها را توضیح خواهیم داد.
 

شکل 5. ایمیل اضافه شده صفحه

تعریف عبارت ها:  علاوه بر متغیرهای استفاده شده به طور پیش فرض، متغیرهای دیگری نیز در این قسمت آمده است که از آن ها نیز می توانید استفاده کنید.

متغیرها  توضیحات
[$COMPANY_ID$]    IDشرکت مرتبط با ویکی
[$COMPANY_MX$]    MXشرکت مرتبط با ویکی
[$COMPANY_NAME$]نام شرکت مرتبط با ویکی
[$DIFFS_URL$] تغییرات URL نسبت به نسخه قبلی این صفخه
[$FROM_ADDRESS$]    آدرس ایمیل فرستنده، که همان چیزی که در قسمت Email Form تنظیم شده است در اینجا قرار می گیرد. (Test Test)
 
[$FROM_NAME$]   نام فرستنده ی ایمیل که همان چیزی که در قسمت Email Form تنظیم شده است در اینجا قرار میگیرد. (test@liferay.com)
[$NODE_NAME$]   گره‌ای که صفحه به آن اضافه شده است.
[$PAGE_CONTENT$   محتوای ویکی ‌ای که اضافه می شود.
 
[$PAGE_DATE_UPDATE$]    تاریخ تغیرات ویکی
 
[$PAGE_DIFFS$]    تغیرات ایجاد شده در صفحات ویکی نسبت به نسخه قبلی
 
[$PAGE_ID$]    IDصفحه
 
[$PAGE_SUMMARY$]  خلاصه‌ای از صفحه یا خلاصه‌ای از تغییرات
[$PAGE_TITLE$] عنوان ویکی
[$PAGE_URL$] آدرس URL ویکی
[$PAGE_USER_ADDRESS$] آدرس ایمیل کاربری که این صفحه (پورتلت ویکی) را اضافه کرده است.
[$PAGE_USER_NAME$]    نام کاربری که این صفحه (پورتلت ویکی) را اضافه کرده است.
 
[$PORTAL_URL$]آدرس URL پورتال
[$PORTLET_NAME$]    نام پورتلت که در اینجا Wiki است.
 
[$SITE_NAME$]    نام سایت مرتبط با ویکی
 
[$TO_ADDRESS$] آدرس ایمیل دریافت کننده ی آن
[$TO_NAME$] نام دریافت کننده ی ایمیل

  
   ایمیل به روز شده در صفحه : تنظیم عنوان و متن ایمیلی که هنگام به روزرسانی ویکی، فرستاده می شود. متغیرهایی که در این قسمت استفاده می شوند مانند قسمت ایمیل به روز شده در صفحه  می باشند و در آنجا توضیح داده شده اند.


RSS: در تب RSS، امکان تنظیم چگونگی انتشار ویکی به عنوان RSS Feed، وجود دارد که تنظیمات آن در ‏شکل 6 کامل توضیح داده شده است.

شکل 6. تنظیمات RSS Feed

   

برای اضافه کردن گره جدید، روی آیکون افزودن ویکی (  ) کلیک کنید و فرمی مطابق ‏شکل 8 باز می‌شود که نام و توضیحات را وارد کنید و مجوز دسترسی را تعیین کنید. پس از تکمیل فرم بر روی گزینه ذخیره کلیک نمایید.

شکل 7. اضافه کردن گره جدید

پس از ایجاد گره جدید، گره مورد نظر در لیست گره‌ها ظاهر می‌شود که هر گره آیکون () دارد که برای تنظیمات مربوط به همان گره می‌باشد. همانطور که در ‏شکل 9 مشاهده می‌کنید  گزینه‌های ویرایش ،اجازه های دسترسی،بازیابی صفحات،rss، عضویت و مشاهده فایل های ضمیمه حذف شده از  این آیکون قابل دسترسی هستند. در ادامه به تفصیل هریک از گزینه‌ها می‌پردازیم.

شکل 8. گزینه تنظیمات مربوط به گره ویکی

  • ویرایش : به شما این امکان را می‌دهد نام و توضیحات مربوط به گره مورد نظر را ویرایش کنید.
  • اجازه های دسترسی : با کلیک بر این گزینه صفحه‌ای مطابق ‏شکل 10 ظاهر می‌شود که به شما این امکان می‌دهد که مشخص کنید کدام نقش‌ها قادر به اضافه کردن پیوست به صفحات این گره می‌باشند یا کدام نقش‌ها قادر به دیدن این گره، اضافه کردن صفحه جدید یا import کردن صفحه‌های موجود به این گره، حذف یا ویرایش این گره می‌باشند و یا کدام یک از نقش‌ها هنگام ایجاد تغییرات در گره مورد نظر به آن‌ها اعلان می‌شود ( subscribe شدن) و چه کسانی قادر به تعیین مجوز برای کاربران نقش‌های مختلف می‌باشند.

شکل 9. اجازه های دسترسی

  • بازیابی صفحات : امکان import کردن داده از ویکی‌های دیگر به گره ویکی مورد نظر را فراهم می‌کند.
  •     RSS : با کلیک بر روی گزینه ی یک صفحه ی جدید در مرورگرتان باز خواهدشد که از آدرس آن می توانید به عنوان RSS Feed ویکی استفاده کنید.
  •   عضویت :با کلیک بر روی گزینه ی ، هنگام اضافه شدن صفحه به گره یا تغییر در آن برای کاربری که در آن گره ویکی عضو کرده اعلان فرستاده خواهدشد.
  •    مشاهده فایل های ضمیمه حذف شده : با کلیک بر این گزینه لیست پیوست‌هایی که از این گره حذف شده‌اند را نمایش می‌دهد.

 

00
قبلی