آموزش لایفری 7

 ایجاد دسته‌ بندی برای محتوا

دسته‌بندی‌ها در مفهوم به برچسب‌ها مشابه هستند، که برای استفاده‌ی ادمین سایت طراحی شده اند. در لایفری می‌توان دسته‌بندی‌های سلسله مراتبی ایجاد کرد و می‌توان دسته‌بندی‌های مشابه را در یک واژگان گروه بندی کرد. در نسخه‌های قبلی لایفری برای دسته‌بندی انواع محتوا باید از فایل portal.properties استفاده می‌شد. در نسخه 7 برای دسته‌بندی محتویات از واژگان  استفاده می‌شود. واژگان به کاربران اجازه می‌دهد که محتوا‌ی سایتشان را براساس دسته‌بندی‌ها فیلتر کنند.

برای ایجاد واژگان ابتدا از پنل مدیریت از مسیر دسته بندی ها → دسته بندی وارد بخش مدیریت دسته‌بندی‌ها می‌شویم. لیست واژگان ‌های ایجاد شده در این بخش قابل مشاهده می‌باشد.

 

 شکل ‏2-3-رابط کاربری مدیریت دسته بندی ها

با کلیک بر  (  ) رابط کاربری مربوط به ایجاد واژگان نمایان می‌شود.

 

شکل ‏2-4-رابط کاربری ایجاد واژگان

 

در بخش نام ،نام واژگان را وارد نمایید و در بخش توضیح می‌توانید توضیحات موبوط به واژگان را وارد کنید. به طور پیش‌فرض قابلیت اجازه دسترسی به گروه‌های چندگانه فعال میباشد که امکان انتخاب چندین دسته بندی از یک واژگان یکسان را برای دارایی‌ها فراهم می آورد. در صورت غیر فعال بودن این بخش تنها می توان یک دسته بندی از یک واژگان یکسان را انتخاب نمود البته شما می‌توانید بر حسب نیاز  آن را غیر فعال نمایید. از قسمت انواع منابع مرتبط  می‌توان  از امکان انتخاب نوع منبع استفاده نمود تا مشخص نمود که می‌توان واژگان را به چه نوع دارایی‌هایی نسبت داد و یا اینکه واژگان الزاما باید به چه نوع دارایی‌هایی نسبت داده شود.

 

شکل ‏2 5-رابط کاربری مربوط به  انتخاب نوع منبع

با استفاده از امکان انتخاب نوع منبع می‌توان مشخص نمود که واژگان را می‌توان به چه منابعی نسبت داد که لیستی از منابع نمایش داده خواهد شد که می‌توانید یکی از آنها را انتخاب کنید. به طور پیش فرض مقدار فیلد انتخاب نوع منبع ،تمام انواع منابع  می‌باشد. در صورت نیاز به چندین منبع می‌توان از آیکون (  ) استفاده نمود که یک بخش انتخاب نوع منبع دیگر به رابط کاربری اضافه می‌شود. برای حذف یک از انتخاب نوع منبع می‌توان از آیکون  (  )   استفاده نمود. امکان ضروری برای الزام در نسبت دادن واژگان به یک منبع می‌باشد.

 

شکل ‏2-6-رابط کاربری انتخاب نوع منبع

می‌توان با استفاده از بخش اجازه های دسترسی سطح دسترسی هریک از کاربران را مشخص نمود. به طور پیش‌فرض واژگان ها برای همه کاربران قابل مشاهده هستند که می توان مشخص نمود که برای چه کسانی قابل مشاهده باشد و برای چه کسانی قایل مشاهده نباشند. برای تنظیمات بیشتر با کلیک بر گزینه های بیشتر می‌توان مشخص نمود چه کسانی مجوز ویرایش، حذف و تعیین مجوز را برای واژگان ها را دارند. به طور پیش‌فرض فقط مالک می‌تواند واژگان را ویرایش،حذف و تنظیمات مربوط به مجوز‌ها را انجام دهد. پس از ذخیره ی واژگان یک واژگان جدید ایجاد می‌شود.

 با کلیک بر آیکون   ()  در مقابل هر واژگان می‌توان آن را ویرایش و یا حذف نمود، علاوه بر آن با انتخاب گزینه‌ی اضافه کردن دسته می‌توان یک دسته بندی را به یک واژگان اضافه نمود.

 

شکل ‏2-7-اضافه نمودن دسته‌بندی به واژگان

 

پس از انتخاب اضافه کردن دسته بندی رابط کاربری مربوط افزودن یک دسته بندی به یک واژگان ظاهر می‌شود.

 

شکل ‏2-8-رابط کاربری ایجاد دشته بندی جدید

در قسمت نام، نام دسته‌بندی را وارد می‌کنیم و در قسمت توضیح که یک فیلد اختیاری می‌باشد می‌توان توضیحات مربوط به آن را وارد نمود. شما می‌توانید به دسته‌بندیتان properties اضافه کنید. properties یک راه برای اضافه کردن اطلاعات خاص به دسته‌بند‌ی‌ها می‌باشد. شما می‌توانید properties را به عنوان برچسب برای دسته‌بندی خود در نظر بگیرید. از لحاظ ساختاری، properties درست مثل برچسب‌ها می‌باشند. آن‌ها به صورت کلید-مقدار می‌باشند.

می‌توان با استفاده از بخش اجازه های دسترسی سطح دسترسی هریک از کاربران را مشخص نمود. به طور پیش‌فرض دسته بندی ها برای همه‌ی کاربران قابل مشاهده هستند، که می‌توان مشخص نمود که برای چه کسانی قابل مشاهده باشد .برای تنظیمات بیشتر با کلیک برگزینه های بیشتر می‌توان مشخص نمود چه کسانی مجوز ویرایش، حذف، اضافه کردن دسته‌بندی‌ها و تعیین مجوز را برای دسته‌بندی‌ها دارند. به طور پیش فرض اعضای سایت می‌توانند دسته بندی جدید ایجاد نمایند.

 

شکل ‏2-9-رابط کاربری تنظیمات سطوح دسترسی برای دسته بندی

پس از ذخیره‌ی دسته بندی یک دسته بندی جدید ایجاد می‌شود. با کلیک بر هر واژگان می‌توان لیست دسته‌بندی‌های موجود در آن را مشاهده نمود.

 

شکل ‏2-10 -نمایش لیست cدسته بندیهای  موجود درواژگان

با کلیک بر آیکون ( ) در مقابل هر دسته بندی می‌توان آن را ویرایش و یا حذف نمود، علاوه بر آن با انتخاب افزودن زیرگروه می‌توان یک زیر گروه به یک دسته بندی اضافه نمود و به همین ترتیب می‌توان به صورت سلسله مراتبی دسته بندی ایجاد کرد. وهمچنین می‌توان با انتخاب گزینه‌ی اجازه های دسترسی می‌توان تنظیمات مربوط به سطوح دسترسی و مجوز‌های دسته‌بندی‌ها را انجام داد. با کلیک بر حرکت می‌توان یک دسته بندی را به عنوان زیر گروه به یک دسته بندی دیگر انتقال داد.

پس از ایجاد دسته بندی و زیر گروه می‌توان از بخش افزودن محتوا‌ی وب برای مقالات محتوا‌ی وب ایجاد شده دسته‌بندی‌های مورد نیاز را انتخاب نمود

 

 

شکل ‏2-11-رابط کاربری انتخاب دسته‌بندی برای محتوا

 

 

00
قبلی