آموزش لایفری 7

پیکر­بندی برنامه های کاربردی لایفری

در پورتال لایفری، ویجت ها دارای ویژگی های مشترکی هستند که مربوط به پیکره بندی و تنظیمات کلی آن ها می باشد. این ویژگی های مشترک عبارتنداز:

 • تنظیمات را ببینید
 • برقراری ارتباط
 • محدوده 
 • به اشتراک گذاری 
 • اجازه های دسترسی
 • آرشیو تنظیمات اولیه
 •   آرشیو پیکربندی
 • تولید / بارگذاری اطلاعات پورتلت 
 • حذف

در ادامه به بررسی نحوه ی تنظیم هریک از این گزینه ها می پردازیم.

00
قبلی

Child Articles (3)

 • آرشیو تنظیمات اولیه 

  در هنگام پیکربندی پورتلت ها، گاهی مواقع نیاز به ذخیره سازی تنظیمات انجام شده داریم تا در صورت تغییر تنظیمات بتوانیم به حالت اصلی که مورد نیاز ما است بازگردیم و آنرا بازیابی کنیم. برای این کار...

 • برقراری ارتباط

  پورتال لایفری مکانیزم های ارتباطی زیادی را برای برقراری ارتباط بین پورتلت ها طبق استانداردهای JSR-286، فراهم آورده است به طوریکه طبق این استاندارد پارامترها و رویدادهای عمومی تعریف میشوند که به...

 • به اشتراک گذاری

  دنیای وب، همواره در حال گسترش است و با به وجودآمدن وب2 امکان مشارکت کاربران در فضای مجازی و ایجاد محتوا از سوی آنها و همچنین اشتراک گذاری مطالب از سوی آنها، فراهم آمده است. بنابراین برای راحتی کار...