آموزش لایفری 7

تغییر دادن سطح دسترسی به صفحه

به طور پیش فرض صفحات عمومی به همه افراد، چه لاگین کرده و چه لاگین نکرده باشند نشان داده می‌شود. از سوی دیگر صفحات خصوصی از دسترس افراد غیر عضو سایت خارج است. یعنی اگر شخصی در سایت شما عضو شده باشد و یا آن‌ که عضوی از سازمان شما باشد، می‌تواند تمام صفحات خصوصی سایت را ببیند. علاوه بر این‌ها شما می‌توانید سطح دسترسی‌هایی را بر روی صفحات تعریف کنید که تنها کاربران مدنظر شما امکان مشاهده این صفحات را داشته باشند.


به عنوان مثال فرض کنید قصد دارید صفحه ای را ایجاد کنید که تنها ادمین‌های سایت به آن دسترسی داشته باشند. برای این کار مراحل زیر را دنبال کنید:

  1. از قسمت ساخت سایت خود و از قسمت صفحه خصوصی آن، یک صفحه با عنوان دلخواه مثلاصفحه ادمین بسازید. در نظر داشته باشید که صفحات خصوصی قابل مشاهده برای همه اعضای سایت می‌باشد.
  2.  سپس از دکمه( ) در کنار صفحه ای که ایجاد کرده اید استفاده کرده و وارد فرم تنظیمات این صفحه شوید.

 

 

شکل ‏7-1-در شکل فوق، مراحلی که باید برای دستیابی به فرم تنظیمات یک صفحه خصوصی دنبال کنید نشان داده شده است.

 

3. در ادامه از طریق  همان دکمه () ،گزینه اجازه های دسترسی را انتخاب کنید این صفحه تعیین سطح دسترسی‌ها به صفحه خصوصی ای که ایجاد کرده اید می‌باشد.
4. در صفحه تنظیمات، مجوز‌های مشاهده  و اضافه کردن بحث و گفتگو را برای نقش site member   لغو کنید و در نهایت تغییرات خود را ذخیره کنید.

 

 

شکل ‏7-2- برای لغو دسترسی اعضای سایت به یک صفحه خصوصی وارد اجازه دسترسی های  مربوط به آن صفحه شده و مجوزهای مشاهده  و اضافه کردن بحث و گفتگو را برای نقش  اعضای سایت لغو کنید.

 

پس از انجام مراحل فوق، شما صفحه ای دارید که تنها برای ادمین‌های سایتتان قابل نمایش است. شما می‌توانید با نسبت دادن این نقش به افراد، امکان دسترسی آن‌ها را به این صفحه فراهم کنید.

به این ترتیب‌ در این داکیومنت نحوه مدیریت صفحات توضیح داده شد و در داکیومنت بعدی مدیریت  نحوه نمایش صفحات در گوشی‌های همراه توضیح داده می‌شود. 

00
قبلی