آموزش لایفری 7

 دسته‌بندی محتوا با استفاده از برچسب‌ها و دسته‌بندی‌ها

برچسب‌ها  و دسته‌بندی‌ها  دو ابزار مهم برای دسته‌بندی مفاهیم در پرتال لایفری می‌باشند. اضافه کردن برچسب و دسته‌بندی در لایفری به سادگی می‌باشد.

00
قبلی

Child Articles (2)

  • برچسب

    برچسب‌ها ابزار مهمی برای سازماندهی محتویات در پورتال لایفری می‌باشند و باعث می‌شوند که کاربران به آسانی محتوای مورد علاقه خود را پیدا کنند. برچسب‌ها کلمات یا عباراتی هستند که شما می توانید به مطالب...

  •  ایجاد دسته‌ بندی برای محتوا

    دسته‌بندی‌ها در مفهوم به برچسب‌ها مشابه هستند، که برای استفاده‌ی ادمین سایت طراحی شده اند. در لایفری می‌توان دسته‌بندی‌های سلسله مراتبی ایجاد کرد و می‌توان دسته‌بندی‌های مشابه را در یک واژگان گروه...