آموزش لایفری 7

ایجاد سایت

یک سایت مجموعه ای از صفحات است که در آن مطالب یا برنامه ها منتشر می شوند. سایت ها می توانند مستقل یا وابسته به یک سازمان باشند. شما هر تعداد سایت که می خواهید، می توانید در لایفری بسازید. شما با یک گذر در رابط کاربری مدیریت سایت شروع خواهید کرد. سپس شما یک نمونه سفارشی ایجاد می کنید و روش های ایجاد سایت و صفحه را در آن لایفری کاوش می کنید. در آخر، می آموزید که چگونه تنظیمات مختلف سایت ها و صفحات را برای رفع نیازهای خود تغییر دهید. برای شروع ساختن یک سایت، بخش بعدی را ادامه دهید.

00
قبلی

Child Articles (1)

  • اضافه کردن صفحات به سایت ها

    در بخش های قبلی چگونه ساختن سایت را یاد گرفتید. شاید شما این گونه برداشت کنید که سایت ها بدون صفحات مفید نیستند. در حقیقت سایت ها در درجه اول به دلیل سازماندهی صفحات و محتوا وجود دارند، بنابراین...