آموزش لایفری 7

 جلوگیری از حذف تصادفی فایل‌ها

در صورتی که کاربری یک فایل را از یک کلاینت متصل به لایفری حذف می‌کند، Sync نیز آن فایل را از نمونه‌ی لایفری و سایر کلاینت‌های متصل نیز حذف می‌کند و در صورتی که کاربری یک فایل از یک نمونه‌یلایفری را حذف کند، آن فایل در سایر کلاینت‌های متصل حذف خواهدشد. البته فایل‌ها پس از حذف به بخش Recycle Bin در لایفری منتقل خواهد شد که قابل بازیابی می‌باشند. شما می‌توانید از طریق پنل مدیریت سایت به بخش Recycle Bin دسترسی داشته باشید. توجه داشته باشید که در صورتی که  قابلیت Recycle Bin برای یک نمونه پرتال و یا سایت غیر فعال باشد، فایل‌های حذف شده قابل بازیابی نخواهند بود. مدیران سایت و یا پرتال می‌توانند قابلیت Recycle Bin را غیر فعال نمایند که این می‌تواند در هنگام همگام سازی موجب اسیب‌پذیری سایت شود. 

00
قبلی