آموزش لایفری 7

ATLASSIAN CROWD

ATLASSIAN CROWD یک محصول SSO ای و تحت وب مشابه با CAS است. این محصول می‌تواند برای مدیریت موضوع تشخیص هویت در بسیاری از اپلیکیشن‌های تحت وب و نیز directory server ها استفاده شود. Atlassian Crowd یک پیاده‌سازی از OpenID محسوب می‌شود و لایفری با این محصول تست شده است. به بیان ساده می‌توان از crowd برای لاگین کردن در لایفری بهره برد درصورتی‌ که تشخیص هویت از طریق OpenID را فعال کرده باشیم.

00
قبلی