آموزش لایفری 7

جست و جوی پیشرفته

ویجت جستجو در ظاهر بسیار ساده می‌باشد اما شما می‌توانید از دستوراتی که از لوسین ارث برده شده است را برای جست و جو‌ی پیشرفته استفاده نمایید و پرس و جو‌های بسیار قوی و پیچیده‌ای را ایجاد نمایید.


جستجو برای زمینه های خاص : به طور پیش‌فرض بر روی تمامی فیلد‌های موجود در یک دارایی جست و جو صورت خواهد گرفت. در صورتی که بخواهید واژه‌‌ی مورد جست و جو را در فیلد مشخصی جست و جو کنید می‌توانید از شیوه‌ی [field]:[term] استفاده نمایید. به طور مثال برای جست و جو‌ی واژه Liferay در فیلدی با عنوان Title دستور title:liferay را جست و جو می‌کنیم. در صورتی که می‌خواهید عبارتی را در یک فیلد جست و جو کنیم از دستور title:"Liferay Portal" استفاده می‌نماییم.


کلمات کلیدی : شما می‌توانید برای جست و جو از کلمات کلیدی استفاده نمایید. به طور مثال در صورتی که می‌خواهید مقالات و دارایی‌هایی که مربوط به ضرر سیگار هست را جست و جو کنید، به دنبال مقالاتی خواهید بود که حاوی کلمات   smokes ,smoke ,smoking ,smokers می‌باشند، بنابراین شما می‌توانید واژه‌ی smok* را جست و نمایید. در این مثال * یک کلمه کلیدی می‌باشد.


استفاده از عملگرها : شما می‌توانید از عملگر‌های NOT، OR، AND، + و – در جست و جو‌هایتان استفاده نمایید. در هنگامی‌ که می‌خواهید که چندین واژه را جست و کنید و نتایج جست و جو شامل تمامی واژه‌ها باشد می‌توانید از این عملگر استفاده نمایید. به طور مثال در صورتی که بخواهید نتایج جست و جو شامل هر دو واژه‌ی liferay و kaleo workflow باشد، از دستور "liferay" AND "kaleo workflow" را جست و نمایید.


به طور پیش‌فرض در صورتی که از عملگری استفاده نشود از عملگر OR استفاده خواهد شد. در صورتی که در بین واژه‌های مورد جست و جو عملگر OR قرار دهید، اگر هر یک از واژه‌ها در یک دارایی موجود باشد، آن به عنوان نتایج جست و جو نشان داده خواهد شد.


عملگر + یک الزام برای وجود واژه‌ی مورد جست و جو در برخی‌ از فیلد‌های یک دارایی ایجاد می‌کند. به طور مثال در صورتی که می‌خواهید اسنادی را جست و جو کنید که الزاما شامل کلمه‌ی liferay و احتمالا شامل کلمه‌ی portal می‌باشند، می‌توانید دستور +liferay portal را جست و جو کنید.


عملگر NOT موجب می‌شود دارایی‌های شامل واژه‌ی بعد از عملگر NOT در نتایج جست و جو ظاهر نشوند این عملگر حداقل به دو واژه نیاز دارد. به طور مثال "Liferay Portal" NOT "Liferay Social Office" . عملگر – نیز مشابه عملگر NOT می‌باشد.


گروه بندی : شما می‌توانید در صورت نیاز از ترکیبی از این عملگر‌ها استفاده نمایید. به طور مثال می‌توانید دستوراتی نظیر (liferay OR "social office") AND website را جست و جو نمایید.
 

00
قبلی