آموزش لایفری 7

افزودن موقعیت جغرافیایی به اسناد درمستندات و چند رسانه ای ها  

برای افزودن فیلد موقعیت جغرافیایی به اسناد در بخش مستندات و چند رسانه ای ها  می‌توانید این فیلد را به یک مجموعه‌ی metadata  اضافه نمایید و یا در هنگام ایجاد یک نوع جدید از اسناد، فیلد موقعیت جغرافیایی را اضافه نمایید. 

برای افزودن فیلد موقعیت جغرافیایی  به یک مجموعه metadata ، به بخش مستندات و چند رسانه ای ها مراجعه نمایید و از سه تبی که در بالا وجود دارد مجموعه متادیتا را انتخاب کنید و بر آیکون (  ) کلیک نمایید و یک مجموعه‌ی متادیتا جدید ایجاد نمایید. برای مجموعه metadata یک نام وارد کنید و به طور اختیاری می‌توانید برای آن توضیحاتی را وارد کنید و در صورت نیاز می‌توانید یک مجموعه metadata را به عنوان والد یا منبع مجموعه‌ی جدید انتخاب کنید. فیلد موقعیت جغرافیایی و سایر فیلد‌های مورد نیاز را اضافه نمایید و بر ذخیره کلیک کنید. 


برای ایجاد یک نوع سند دارای فیلد موقعیت جغرافیایی به بخش مستندات و چند رسانه ای ها مراجعه نمایید و  از تب دوم انواع سندها را انتخاب نمایید. در رابط کاربری مربوط به این بخش بر آیکون (  ) کلیک نمایید و یک نوع سند جدید ایجاد نمایید.‌ شما می‌توانید در این بخش یک مجموعه‌ی metadata  که دارای فیلد موقعیت جغرافیایی را انتخاب نمایید و یا به طور مستقیم فیلد  موقعیت جغرافیایی را در این بخش به آن اضافه نمایید و بر دکمه ی ذخیره کلیک نمایید.‌ 
در بخش مستندات و چند رسانه ای ها بر آیکون (  ) کلیک نمایید و نوع سند ایجاد شده را انتخاب کنید. اطلاعات مورد نیاز را وارد نمایید و یک سند مناسب آپلود کنید، شما می‌توانید به طور خودکار موقعیت مکانیتان را از طریق مرورگرتان با فیلد موقیعت جغرافیایی به اشتراک بگذارید و یا در نوار آدرس مربوط به آن آدرس موقعیتتان را وارد نمایید. برای یادگیری بیشتر در این زمینه به بخش مدیریت مستندات و چند رسانه ای ها مراجعه نمایید.


شما می‌توانید در هنگام نمایش اسناد و مقالات در پرتلت ناشر منبع، تنظیماتی ر انجام دهید تا موقعیت مکانی مربوط به آن‌ها نیز نمایش داده شود. برای یادگیری بیشتر در این زمینه به بخش انتشار دارایی‌ها مراجعه نمایید.

 

شکل ‏1 7- شما می‌توانید در هنگام نمایش اسناد و مقالات در پرتلت ناشر منبع،، تنظیماتی ر انجام دهید تا موقعیت مکانی مربوط به آن‌ها نیز نمایش داده شود.

در این بخش نحوه‌ی استفاده از قابلیت موقعیت جغرافیایی در لایفری را مطرح نمودیم.

00
قبلی