آموزش لایفری 7

اضافه­ کردن رویداد به یک تقویم

برای اضافه کردن یک رویداد به یک تقویم از دو مسیر ذیل می توان اقدام کرد.

1. مطابق ‏شکل14  با انتخاب تقویم موردنظر از لیست تقویم ها،با بر روی گزینه ی افزودن رویداد، یک پنجره ی pop up، مطابق ‏شکل15 شامل فیلدهایی برای واردکردن اطلاعات رویداد جدید باز میشود که در ادامه هریک از فیلدهای آن را توضیح خواهیم داد.

 

شکل15. مسیر اضافه کردن رویداد جدید

 

شکل16. فرم ایجاد رویداد جدید

عنوان : در این قسمت عنوان رویداد را وارد کنید این عنوان در تقویم نمایش داده خواهدشد.

تاریخ شروع / تاریخ پایان : تاریخ شروع و پایان رویداد را در این دو فیلد وارد کنید این تاریخ نشان دهنده ی آن است که رویداد چه زمانی اتفاق خواهد افتاد.

 

شکل17. محل درج تاریخ شروع و پایان رویداد

تمام روز : اگر رویداد موردنظر شما تمام طول روز ادامه دارد این گزینه را فعال کنید در اینصورت امکان تنظیم فیلد ساعت وجود ندارد.

تکرار: اگر یک رویداد بیش از چند روز اتفاق می افتد میتوانید بر روی این گزینه، کلیک کنید و تنظیمات مربوط به آن را مطابق ‏شکل18 از طریق پنجره ی pop up ای که باز میشود انجام دهید.

 

شکل18. نحوه ی تنظیم تکرار

لازم بذکر است اگر یکی از گزینه های هفتگی، ماهیانه یا سالیانه را انتخاب کنید. گزینه ای با عنوان یک بار تکرار کنید نیز اضافه میشود که از طریق آن میتوانید شروع هر دوره را مشخص کنید.

توضیح : در این قسمت می توانید توضیحاتی در مورد رویداد اضافه کنید.

جزئیات: گزینه ی جزئیاتشامل دو قسمت می باشد.

1. تقویم: در این قسمت مطابق ‏شکل19 از پنجره ی کشویی می توانید مشخص کنید یک رویداد متعلق به چه تقویمی باشد.

 

شکل19. انتخاب تقویم مربوط به رویداد

2. مکان : در این قسمت می توانید مشخص کنید رویداد کجا اتفاق بیفتد.

دعوت ها: در این قسمت شما می توانید کاربران، سازمان ها یا منابع تقویم را به یک رویداد دعوت کنید برای این کار مطابق‏ شکل 20 نام موجودیت موردنظر خود را در قسمت مشخص شده وارد کنید.

 

شکل20. دعوت افراد به یک رویداد

•  انتظار : لیست افرادی که به رویداد دعوت شده اند.

در کنار نام هر موجودیت، با کلیک بر روی آیکون( )، گزینه ی بررسی زمان های آزاد مشاهده می شود ، که با کلیک بر روی آن می توانید دسترسی آن موجودیت به رویدادها را از طریق جدول زمانی که در قسمت دسترسی به منابع، باز می شود مشاهده کنید.

  •  پذیرفته شده: لیست افرادی که دعوت به رویداد را پذیرفته اند.
  •  شاید : لیست افرادی که وضعیت پذیرش یا رد دعوت آن ها نامشخص است
  •  رد شده: لیست افرادی که دعوت به رویداد را رد کرده اند.

یادآوری ها: در این قسمت می توانید، اعلان یادآوری یک رویداد که از طریق ایمیل فرستاده می شود را برای دو بار تنظیم کنید. به طور مثال می توانید تعیین کنید یک روز و یک ساعت قبل از وقوع یک رویداد ایمیل یادآوری، فرستاده شود. برای جلوگیری از ابهام، زمان رویداد که در ایمیل یادآوری فرستاده می شود طبق منطقه ی زمانی کاربرمی باشد.

 

شکل21. تنظیم ایمیل یادآوری

دسته بندی: در این قسمت می توان به یک رویداد برچسب  اضافه کرد. این برچسب ها در نتایج جست وجو موثرند و آن را بهبود میدهند و هنگام جست و جو بر اساس یک برچسب به پیداکردن رویدادهای مرتبط با آن برچسب کمک می کند برچسب ها را به دو طریق مطابق. مطابق ‏شکل22 میتوان اضافه کرد.

 

شکل22. نحوه ی اضافه کردن برچسب به یک رویداد

منابع مرتبط :اگر محتوای دیگری در پورتال لایفری وجود باشد که وابستگی موضوعی به این قسمت داشته باشد می توان در این قسمت به آن ارجاع داد.

 

شکل23. نحوه ی اضافه کردن دارایی های مرتبط به یک رویداد

در نهایت برای انتشار رویداد بر روی گزینه ی ذخیره و نمایش اطلاعات کلیک کنید. در کنار گزینه ی انتشار ، دو گزینه ی دیگر مشاهده می کنید یکی ذخیره پیش نویس ، که امکان ذخیره سازی رویداد به عنوان پیش نویس را به شما می دهد و دیگری گزینه ی اجازه های دسترسی که امکان تنظیم مجوزها برای نقش های مختلف را به شما میدهد.که این مجوزها به صورت زیر می باشند.

  • مجوزها: اجازه ی دیدن و تغییر مجوزها، به نقش موردنظر داده شود.
  • به روز رسانی گفتگو : با فعالسازی این گزینه برای یک نقش، به کاربران آن نقش امکان بروزرسانی نظرات داده می شود.
  • حذف بحث و گفتگو: با فعالسازی این گزینه برای یک نقش، به کاربران آن نقش امکان حذف نظرات داده می شود.
  •  اضافه کردن بحث و گفتگو: با فعالسازی این گزینه برای یک نقش، برای کاربران آن نقش امکان نظردهی در رویداد وجود خواهد داشت.

لازم بذکر است پورتلت تقویم از پورتلت فعالیت های اجتماعی پشتیبانی می کند به طوریکه اگر رویدادی اضافه یا بروزرسانی شود یک اعلان در پورتلت فعالیت ها ساخته میشود.

00
قبلی