آموزش لایفری 7

فعالیت ها

پورتلت فعالیت ها، فعالیت‌های کاربران در سایت از قبیل اضافه کردن پورتلت‌ها، بروز رسانی اسناد و رسانه ، پست‌های وبلاگ، پست‌های تالار گفتگو، صفحات ویکی و نشانه گذاری ها را نمایش می‌دهد. پورتلت فعالیت ها اطلاعات مربوط  محتوای سایت را فقط به ادمین‌ها نیز نمایش می‌دهد.

پورتلت فعالیت ها شبیه به فیلد اخبار فیس بوک عمل می‌کند که خلاصه‌ای از فعالیت‌های اخیر را گزارش می‌دهد.

پورتلت فعالیت ها هم می‌تواند به صفحات عمومی و خصوصی یک سایت اضافه شود و هم می‌تواند به صفحات عمومی و خصوصی سایت شخصی کاربر اضافه شود. هنگامی که به صفحات عمومی و خصوصی یک سایت اضافه شود فعالیت کاربران عضو در آن سایت را نمایش می‌دهد و هنگامی که به صفحات عمومی و خصوصی سایت شخصی کاربر اضافه شود فقط فعالیت‌های مربوط به همان کاربر را نمایش می‌دهد.

با استفاده از مسیر زیر می‌توانید پورتلت فعالیت ها را به صفحه مورد نظر اضافه کنید و صفحه‌ای مطابق ‏شکل 1 نشان داده می‌شود.

 

 افزودن→فعالیت ها→اجتماعی→ویجت ها→آیکون افزودن (  ) 

 

 

 

شکل 1.  صفحه مدیریت پورتلت فعالیت ها

با کلیک بر آیکون  می‌توانید تنظیمات مربوط به پورتلت فعالیت ها را انجام دهید. همانطور که در ‏شکل 2 مشاهده می‌کنید شش گزینه تنظیمات را مشاهده کنید ،تولید /بارگذاری فایل آرشیو ،پیکربندی، اجازه های دسترسی، پیکربندی قالب ها،حذف از آیکون تنظیمات قابل دسترسی هستند و همگی به جز گزینه پیکربندی در کلیه‌ی پورتلت‌ها یکسان می‌باشد که در بخش مجزا بررسی می‌شود.

 

 

شکل 2.  تنظیمات مربوط به پورتلت فعالیت ها 

با کلیک بر روی گزینه پیکربندی صفحه‌ای مطابق ‏شکل 3 ظاهر می‌شود که شامل دو تب تنظیمات اولیه و به اشتراک گذاری می‌باشد و تب به اشتراک گذاری در کلیه‌ی پورتلت‌ها یکسان می‌باشد. (به بخش به اشتراک گذاری مراجعه شود.) تب تنظیمات اولیه در شکل آمده است.

 

 

شکل 3.پیکربندی مربوط به پورتلت فعالیت ها 

این نکته قابل ذکر است پورتلت فعالیت ها این امکان را فراهم می‌آورد که علاوه بر گزارش، لینک برای ارجاع به منبع مورد نظر را می‌دهد. به عنوان مثال همانطور که در ‏شکل 4 مشاهده می‌کنید ادمین Ali Asadi  صفحه FrontPage در ویکی Main را بروزرسانی کرده است. با کلیک بر روی FrontPage، صفحه مربوطه را در پورتلت ویکی نمایش می‌دهد در صورتیکه پورتلت ویکی وجود داشته باشد به عبارت دیگر اضافه کردن پورتلت مناسب برای نمایش منبع لازمه کار کردن لینک می‌باشد

 

 

 

شکل 4. ارجاع به منابع در پورتلت فعالیت ها

00
قبلی