آموزش لایفری 7

ویجت تنظیمات صفحه 

این ویجت، اینترفیسی را به کاربر نشان می‌دهد تا به محتوای صفحه امتیازی را اختصاص دهد. کاربر این کار را با ستاره دادن انجام می‌دهد.
 

00
قبلی