Knowledge Base Display

پورتلت وبلاگ نویسان اخیر

یکی از راه هایی که میتوان برای تشویق وبلاگ نویسان به کاربرد استفاده از پورتلت نویسان اخیر می باشد. در این پورتلت، نام، تصویر پروفایل و تعداد بلاگ های کاربرانی که بیشترین بلاگ های اخیر را ارسال کرده اند نشان داده می شود.از مسیر ذیل  پورتلت را به صفحه ی سایت اضافه کنید.

 وبلاگ نویسان اخیر →  همکاری → ویجت ها →  افزودن ( )

پورتلت مربوطه مطابق ‏شکل48 به صفحه ی سایت اضافه خواهدشد.

 

شکل48. پورتلت وبلاگ نویسان اخیر

برای تنظیم پورتلت مربوطه برروی آیکون ( ) کلیک کرده و سپس گزینه ی پیکربندی را انتخاب کنید. پنجره ی pop upای مطابق ‏شکل49 برای تنظیم باز میشود که گزینه های آن در ادامه توضیح داده شده است.

 

شکل49. تنظیمات پورتلت وبلاگ نویسان اخیر

  انتخاب روش : در این قسمت میتوان مشخص کرد نام کدام یک از وبلاگ نویسان در پورتلت نمایش داده شود. اگر گزینه ی کاربران انتخاب شود نام تمامی کاربران وبلاگ نویس نمایش داده خواهد شد و اگر بخواهید فیلتری را روی آن ها انجام دهید در قسمت سازمان میتوانید سازمان موردنظر را انتخاب کنید آنگاه فقط نام کاربران آن سازمان، در پورتلت نمایش داده خواهد شد. و اگر گزینه ی محدوده انتخاب شود آنگاه تنها نام کاربرانی که عضو سایتی هستند که پورتلت وبلاگ نویسان اخیر در آن ها قرار دارد نمایش داده خواهدشد.

سازمان: در این قسمت با کلیک بر روی گزینه انتخاب، یک پنجره ی pop up شامل لیستی از سازمان های موجود باز خواهد شد که با کلیک بر روی گزینه ی انتخاب میتوانید سازمانی که میخواهید بلاگ های کاربران آن ها نمایش داده شود را انتخاب کنید.

نوع نمایش: سبک نمایش نام وبلاگ نویسان را در این قسمت می توان از بین دو حالت زیر تعیین کرد.

  • تصویر و نام کاربر : استفاده از نام کاربری و تصویر پروفایل برای نمایش مشخصات کاربر.
  • نام کاربر: استفاده از نام کاربری برای نمایش مشخصات کاربر.

حداکثر تعداد وبلاگ‌نویسان برای نمایش : حداکثر تعداد کاربران قابل نمایش در پورتلت.

لازم به ذکر است در انتها تغییرات انجام شده را ذخیره کنید.

حذف: برای حذف پورتلت بر روی گزینه ی حذف کلیک کنید.

00
قبلی