Knowledge Base Display

اعلام صفحات به موتور‌های جستجو

این امکان از تب  پیشرفته  و از قسمت نقشه سایت در دسترس است و از طریق آن شما نقشه‌ای از صفحات سایت خود را به موتور‌های جستجو می‌فرستید تا آن‌ها هم سایت شما را براساس این نقشه سایت پویش کنند. در این زیربخش کافیست ادمین مشخص کند که نقشه سایت برای کدام موتور جستجو(یاهو و یا گوگل) ارسال شود.

00
قبلی